In dit digitaal archief van de Vilvocratie treft u nog meer informatie aan. Het bevat info van webpagina's die ondertussen werden vernieuwd en geactualiseerd.

Kan u sommige documenten zoals onder meer pdf's niet downloaden, dan geeft u ons een seintje.
We verzenden u dan het gevraagde zo snel mogelijk.

Inhoud:

- Programma naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen 2012
(PROGRAMMA2012VILVOCRATEN.pdf)

- Blog fractieleider Alain Van Hende naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012. (Blog2012AlainVanHende.pdf).

- Persmededelingen 2012 (PERSMEDEDELINGEN VILVOCRATEN 2012.pdf)

- Persartikels 2011-2012 (Persartikels 2011-2012.pdf)

- Interpellaties 2011-2012 (Archief interpellaties 2011-2012.pdf)

- Evaluatie bestuursakkoord van CD&V, Open Vld, sp.a, N-VA, en Groen! voor de legislatuur 2007-2012. Het resultaat is bedroevend onvoldoende en de zittende meerderheid is dan ook zwaar gebuisd. Eenieder kan zich daarvan zelf vergewissen.(Evaluatie BESTUURSAKKOORD2007-2012.pdf ).

©2010-2011 Vilvocraten vzw
e-mail: stem@vilvocraten.be
Site-Hits: 251660